QUẢNG CÁO
Hiếu Tạ

Hiếu Tạ

Graduated as a Software Engineer. I have more than 3-year experience in developing software and DevOps, used to many services of AWS, and Azure, K8S, and using Windows or Linux on-premies proficiently to set up servers, proxy, build and deploy multiple programming languages (Java, GO, NET,...)..... Experience with CMS such SiteCore, ElasticPath, AEM... Implement CICD via Jenkins scripting, infrastructure as code via Terraform, and AWS Cloud Formation.

Trang 1 trong 5 1 2 5
QUẢNG CÁO

Xin chào!

Đăng nhập

Tạo tài khoản!

Đăng ký theo thông tin bên dưới

*Khi đăng ký tài khoản tại website, bạn đồng ý Điều khoản sử dụngChính sách bảo mật.

Lấy lại mật khẩu

Vui lòng nhập username hoặc email để lấy lại mật khẩu.

0