Điều khoản sử dụng

Chấp nhận các điều khoản

DevOpsify được biết đến qua trang web DevOpsify.co cung cấp nội dung, sản phẩm và dịch vụ web này (gọi chung là “Dịch vụ”), cho bạn theo chủ đề với Điều khoản dịch vụ (“ĐKDV”). Việc bạn sử dụng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ đồng nghĩa việc chấp nhận ràng buộc cho bạn bạn đối với các ĐKDV này. Nếu bạn không đồng ý với các ĐKDV này, bạn không nên sử dụng Dịch vụ. Một số Dịch vụ có thể tuân theo các quy tắc, chính sách và điều khoản được đăng bổ sung. Khi bạn sử dụng các Dịch vụ đó, bạn và DevOpsify.co sẽ phải tuân theo các điều kiện bổ sung đó, được đưa vào bằng cách tham chiếu vào các ĐKDV này (do đó, tạo thành một phần trong thỏa thuận của bạn với chúng tôi). Vì chúng tôi có thể sửa đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ĐKDV này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn, bạn nên kiểm tra lại thường xuyên để bạn nhận thức được các quyền và trách nhiệm hiện tại của mình. Việc bạn tiếp tục sử dụng một Dịch vụ nhất định sau khi các thay đổi đối với ĐKDV đã được công bố cấu thành sự chấp nhận ràng buộc của bạn đối với ĐKDV đã cập nhật. Nếu bất kỳ lúc nào ĐKDV không còn được bạn chấp nhận, bạn nên ngừng ngay lập tức việc sử dụng Dịch vụ.

Mô tả Dịch vụ

Dịch vụ bao gồm sự kết hợp của nội dung mà chúng tôi tạo và các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba khác tạo ra. Ngoài ra, một số Dịch vụ cung cấp cho bạn và những người dùng khác cơ hội gửi, đăng, hiển thị, truyền và / hoặc trao đổi thông tin, ý tưởng, ý kiến, ảnh, hình ảnh, video, tác phẩm sáng tạo hoặc thông tin, thông điệp, truyền tải hoặc tài liệu khác cho chúng tôi hoặc những người khác trên hoặc thông qua Dịch vụ đó (gọi chung là “Bài viết”).

Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn báo chí cao và sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để cung cấp nội dung thông tin và có liên quan như một phần của Dịch vụ. Tuy nhiên, khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với nội dung mà bạn thấy là xúc phạm, khiếm nhã và phản cảm hoặc nội dung đó không chính xác và bạn phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng nội dung đó. Bạn hiểu rằng Dịch vụ được cung cấp bởi DevOpsify.co “NGUYÊN TRẠNG”, như được mô tả thêm trong ĐKDV này, và DevOpsify.co không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung nào có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ. Về vấn đề này, bạn thừa nhận rằng bạn không được dựa vào bất kỳ nội dung nào trong số này, cho dù được tạo ra hoặc được gửi đến DevOpsify.co, bao gồm, nhưng không giới hạn, đánh giá sản phẩm, sách trắng, mô tả sản phẩm, báo giá cổ phiếu hoặc Bài đăng trên bất kỳ bảng thông báo, trò chuyện, nhóm tin tức, cộng đồng, diễn đàn hoặc phần phản hồi khác của Dịch vụ (gọi chung là “Diễn đàn”).

Bạn hiểu rằng bất cứ lúc nào, bạn có thể liên lạc, nhận thông tin liên lạc hoặc tham gia hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc nhận hàng hóa và dịch vụ của hoặc từ các bên thứ ba (ví dụ: nhà quảng cáo) do việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Tất cả các thông tin liên lạc, tương tác và tham gia như vậy là hoàn toàn và duy nhất giữa bạn và bên thứ ba đó và DevOpsify.co sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bạn theo bất kỳ cách nào liên quan đến các hoặc giao dịch này (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tuyên bố nào, bảo đảm, giao ước, hợp đồng hoặc các điều khoản hoặc điều kiện khác có thể tồn tại giữa bạn và bên thứ ba, hoặc bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào bạn có thể mua hoặc lấy từ bất kỳ bên thứ ba nào).

Đặc biệt, sự xuất hiện hoặc tính khả dụng của các liên kết đến các trang web của bên thứ ba trên hoặc thông qua Dịch vụ không cấu thành sự chứng thực của DevOpsify.co đối với nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác có sẵn trên hoặc từ các trang web đó. Bạn hiểu thêm và đồng ý rằng Dịch vụ có thể bao gồm một số thông tin liên lạc nhất định từ DevOpsify.co (chẳng hạn như thông báo quản trị và một số bản tin nhất định), và rằng những thông tin liên lạc này được coi là một phần của Dịch vụ và bạn có thể không chọn không nhận chúng. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, mọi tính năng mới bổ sung hoặc nâng cao Dịch vụ hiện tại sẽ phải tuân theo ĐKDV.

Cuối cùng, bạn chịu trách nhiệm về việc có được quyền truy cập vào Dịch vụ và việc truy cập đó có thể liên quan đến phí của bên thứ ba (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc phí phát sóng). Bạn chịu trách nhiệm cho những khoản phí đó, bao gồm cả những khoản phí liên quan đến việc hiển thị hoặc phân phối quảng cáo. Ngoài ra, bạn phải cung cấp và chịu trách nhiệm về tất cả các thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ.

Quy tắc ứng xử chung

Việc bạn sử dụng Dịch vụ tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế và bạn đồng ý không vi phạm các luật và quy định đó. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng:

 1. Bạn sẽ không can thiệp vào việc sử dụng và tận hưởng Dịch vụ của một thành viên khác; bạn sẽ không can thiệp hoặc phá vỡ các biện pháp của Dịch vụ; bạn sẽ không can thiệp hoặc làm gián đoạn các mạng được kết nối với Dịch vụ và sẽ tuân thủ tất cả các quy định, chính sách và thủ tục của các mạng đó; và
 2. Bạn sẽ tuân thủ luật pháp Việt Nam về việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ ​​Viêt Nam.
 3. Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ để gửi hoặc dẫn đến việc truyền e-mail rác, thư dây chuyền, tin nhắn trùng lặp hoặc không được yêu cầu, hoặc cái gọi là “gửi thư rác”; làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào; quảng bá hoặc tạo doanh thu cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc thương mại nào, có tính phí hay không hoặc thông qua liên kết với bất kỳ dịch vụ web hoặc trang nào khác, trừ khi được DevOpsify.co cho phép; mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào; “Theo dõi” hoặc quấy rối người khác;
 4. Bạn sẽ không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về những người dùng khác; và
 5. Bạn sẽ không sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc xuất bản lại các tài liệu có trên Dịch vụ (trực tiếp hoặc bằng cách liên kết) mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn sẽ không thay đổi hoặc xóa bất kỳ nhãn hiệu, bản quyền hoặc thông báo nào khác khỏi các bản sao nội dung. Tuy nhiên, bạn có thể tải xuống tài liệu từ trang web (một bản sao có thể đọc được bằng máy và một bản in trên mỗi trang) chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền và tiêu đề đối với tất cả các tài liệu được tải xuống. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, trang phục thương mại và biểu tượng xuất hiện trên trang web là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng, bao gồm cả trong một số trường hợp DevOpsify.co .

Bài viết

Mặc dù chúng tôi có quyền chỉnh sửa các Bài đăng trước khi đưa chúng vào Dịch vụ, vì vấn đề chung DevOpsify.co không sàng lọc hoặc giám sát nội dung đó. Do đó, bạn hiểu rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các Bài đăng và các tài liệu khác, cho dù được đăng công khai hay được truyền tải riêng tư, được tải lên, đăng tải, gửi qua email, truyền tải hoặc có sẵn từ địa chỉ email của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý thêm rằng các Bài đăng của bạn sẽ không vi phạm các ĐKDV này. Cụ thể, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Bài đăng của bạn sẽ không chứa bất kỳ tài liệu nào:

 • Sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm; vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu khác hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba; vi phạm thỏa thuận không tiết lộ, hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào (bao gồm nhưng không giới hạn, những quy định quản lý việc kiểm soát xuất khẩu, cạnh tranh không lành mạnh hoặc quảng cáo sai sự thật); là phỉ báng, cấu thành tội phỉ báng thương mại hoặc chê bai sản phẩm, hoặc đe dọa hoặc quấy rối bất hợp pháp; khiêu dâm hoặc chứa nội dung khiêu dâm trẻ em; hoặc
 • Chứa vi rút, ngựa thành Troy, bom hẹn giờ, sâu, rô bốt hủy diệt, trứng phục sinh hoặc các quy trình lập trình máy tính khác có thể làm hỏng hoặc can thiệp vào hoạt động của bất kỳ hệ thống nào hoặc đánh chặn bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào một cách bất hợp pháp.

Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không:

 • Sao chép, phân phối, tái xuất bản hoặc truyền lại tài liệu được đăng bởi bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác mà không có sự cho phép của người dùng đó và DevOpsify.co ; thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi; hoặc
 • Cản trở hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ, bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên hoặc thông qua Dịch vụ, hoặc bất kỳ mạng nào mà bạn truy cập Dịch vụ thông qua đó.

Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • Bài viết của bạn sẽ là nguyên bản và / hoặc bạn sẽ nhận được tất cả sự cho phép của bên thứ ba cần thiết để sử dụng các Bài viết như được nêu dưới đây; bạn là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của tất cả các quyền ở đây được chuyển tải đến DevOpsify.co và các chi nhánh của nó; và
 • Bạn có toàn quyền và có giới hạn trong việc truyền đạt các quyền đó cho DevOpsify.co và các chi nhánh của nó một cách miễn phí và rõ ràng về các khiếu nại của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Tóm lại, Bài viết không phản ánh quan điểm của DevOpsify.co và DevOpsify.co không xác minh, xác nhận, bảo đảm cho bất kỳ nội dung nào như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi thực thi các ĐKDV này và nếu chúng tôi xác định theo quyết định riêng của mình rằng bất kỳ Bài viết nào là không chính xác, được đăng mà không được phép, hoặc có hoặc có thể vi phạm các ĐKDV này, chúng tôi có quyền, bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo trước và mà không hạn chế bất kỳ và tất cả các quyền khác mà chúng tôi có thể có, theo luật pháp hoặc công bằng, để (a) sửa đổi, từ chối hoặc xóa Đăng; (b) thu hồi quyền sử dụng Dịch vụ của người dùng hiện hành; và / hoặc (d) sử dụng bất kỳ phương tiện công nghệ, pháp lý, hoạt động hoặc các phương tiện khác có sẵn cho DevOpsify.co để thực thi các quy định của ĐKDV này, bao gồm nhưng không giới hạn, chặn các địa chỉ IP cụ thể hoặc hủy kích hoạt đăng ký của người dùng hiện hành.

Cuối cùng, bạn đặc biệt cấp cho DevOpsify.co và các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của nó (hoặc đảm bảo rằng chủ sở hữu của nội dung đó cấp cho DevOpsify.co và các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của nó) quyền vĩnh viễn, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, không thể hủy ngang, không độc quyền và giấy phép, có thể cấp phép lại qua nhiều cấp, để:

 • Sử dụng, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, trình diễn và hiển thị tất cả các Bài đăng do bạn gửi hoặc thông qua tài khoản của bạn, toàn bộ hoặc một phần; sử dụng toàn bộ hoặc một phần tên, hình ảnh, giọng nói, tên công ty, tên hiển thị, địa chỉ e-mail và / hoặc thông tin nhận dạng khác do bạn gửi như một phần hoặc liên quan đến các Bài viết đó (“Hình ảnh”) , và tái sản xuất, xuất bản, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, biểu diễn và hiển thị các tài liệu có chứa các tài liệu tương tự; và
 • Kết hợp các Bài viết và Hình ảnh trong các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện hoặc công nghệ hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển trên toàn vũ trụ, đồng thời tái sản xuất, xuất bản, hiển thị và phân phối giống nhau.

Để rõ ràng hơn, nhờ khoản  trên, bạn cũng cấp cho DevOpsify.co và các chi nhánh của nó quyền sao chép Bài viết và Hình ảnh của bạn như một phần của quy trình sao lưu thông thường và / hoặc lưu trữ các cuộc thảo luận có chứa Bài viết và / hoặc Hình ảnh của bạn .

Quyền sở hữu DevOpsify.co

Tất cả phần mềm của Dịch vụ, thiết kế, văn bản, hình ảnh, ảnh chụp, minh họa, tài liệu âm thanh và video, tác phẩm nghệ thuật, tài liệu đồ họa, cơ sở dữ liệu, thông tin độc quyền và tất cả các yếu tố có bản quyền hoặc có thể bảo vệ hợp pháp của Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở lựa chọn, trình tự và ‘giao diện' và sắp xếp các mục, và tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại, không bao gồm bất kỳ Bài đăng nào của bạn (riêng lẻ và / hoặc gọi chung, “Vật liệu”), là tài sản của DevOpsify.co, các công ty con của nó, các chi nhánh, nhà cấp phép hoặc nhà cung cấp và được bảo vệ hợp pháp, không giới hạn, theo lãnh thổ Việt Nam, cũng như các luật, quy định và hiệp ước nước ngoài hiện hành. Việc biên soạn tất cả nội dung trên mỗi trang web là tài sản độc quyền của DevOpsify.co. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh từ, hiển thị, biểu diễn, xuất bản, phân phối, phổ biến, truyền phát hoặc lưu hành cho bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, trên hoặc thông qua trang web của bên thứ ba), hoặc sử dụng, bất kỳ các tài liệu có trên Dịch vụ (ngoại trừ các Bài viết của bạn) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của DevOpsify.co hoặc chủ sở hữu của nó nếu DevOpsify.co không phải là chủ sở hữu. Đặc biệt, bạn không được đóng khung bất kỳ Tài liệu nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của DevOpsify.co hoặc chủ sở hữu Tài liệu. Bạn không được thay đổi, xóa hoặc che giấu bất kỳ bản quyền hoặc thông báo nào khác có trên Dịch vụ, bao gồm thông báo về bất kỳ Tài liệu nào bạn tải xuống, truyền, in hoặc tái sản xuất từ ​​Dịch vụ. Bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc bị cấm nào đối với bất kỳ Tài liệu nào, đều có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc truy tố hình sự, hoặc cả hai, theo luật liên bang và tiểu bang hiện hành. Ngoài ra, bạn đồng ý không truy cập Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện được cung cấp bởi DevOpsify.co để sử dụng trong việc truy cập Dịch vụ.

Diễn đàn

Một số Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho người dùng cơ hội tham gia vào Diễn đàn do DevOpsify.co hoặc bên thứ ba điều hành. Chúng tôi yêu cầu người dùng của chúng tôi thận trọng thích hợp khi tham gia vào bất kỳ loại Diễn đàn nào. Đặc biệt, hãy nhớ rằng nếu bạn tiết lộ công khai thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ email của bạn, liên quan đến Diễn đàn, thông tin đó có thể được người khác thu thập và sử dụng. Bạn cũng nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý đối với bất kỳ tài liệu nào bạn tải xuống từ hoặc thông qua các Diễn đàn (ví dụ: quét vi rút hoặc các quy trình lập trình máy tính gây hại khác). Cuối cùng, bạn đồng ý chỉ sử dụng Diễn đàn để gửi và nhận tin nhắn và tài liệu phù hợp và liên quan đến Diễn đàn cụ thể đó.

Thư mục và Danh sách thành viên khác

Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép người dùng cung cấp một số thông tin cá nhân của họ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở tên, công ty liên kết và chức danh công việc) cho những khách truy cập khác như một phần của danh bạ thành viên hoặc danh sách khác cho Dịch vụ đó. Hãy nhớ rằng: Nếu bạn không muốn một số thông tin nhất định có sẵn cho những người dùng Dịch vụ khác, bạn không nên đưa thông tin đó vào bất kỳ danh sách thư mục thành viên nào. Cũng như tất cả các nội dung khác trên Dịch vụ, chúng tôi có quyền từ chối (hoặc xóa) các danh sách theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo trước, nếu chúng tôi xác định rằng chúng không chính xác, được đăng mà không được phép hoặc vi phạm các ĐKDV này.

Khuyến mại

Đôi khi, một số Dịch vụ của chúng tôi có thể tiến hành các chương trình khuyến mãi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc đấu giá, cuộc thi và rút thăm trúng thưởng (“Khuyến mại”). Mỗi Chương trình khuyến mãi sẽ có các điều khoản, điều kiện và quy tắc bổ sung sẽ được đăng tải hoặc cung cấp cho bạn và theo các mục đích của mỗi Chương trình khuyến mãi mà bạn tham gia, sẽ được coi là kết hợp với tham chiếu vào các ĐKDV này (và do đó, một phần trong thỏa thuận của bạn với DevOpsify.co).

Dịch vụ tính phí

Một số Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn phải trả phí để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ đó, như được mô tả trong các điều kiện cụ thể được bao gồm khi các Dịch vụ đó được cung cấp. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí và lệ phí mà bạn phải chịu. Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các tham chiếu tiền tệ đều bằng đô la Mỹ. Theo thông báo, nếu luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi có thể thay đổi số tiền hoặc cơ sở để xác định bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào, hoặc đưa ra các khoản phí hoặc lệ phí mới vào bất kỳ lúc nào. Tất cả các khoản phí và lệ phí phải được thanh toán theo các điều khoản thanh toán có hiệu lực tại thời điểm phí hoặc lệ phí đó phải trả.

Nghĩa vụ đăng ký

Một số Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký với Dịch vụ đó để truy cập hoặc sử dụng. Nếu yêu cầu đăng ký như vậy, bạn đồng ý rằng bạn sẽ cung cấp thông tin chính xác (chẳng hạn như tên thật và địa chỉ e-mail hợp lệ) và sẽ cập nhật thông tin liên quan của bạn nếu thông tin đó trở nên lỗi thời. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào hoặc mà DevOpsify.co theo quyết định hợp lý của mình xác định là có thể, không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, DevOpsify.co có quyền, mà không cần thông báo trước, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó). Để biết thêm thông tin chi tiết về cách chúng tôi xử lý thông tin đăng ký mà bạn cung cấp cho chúng tôi, vui lòng xem Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi, được kết hợp với tham chiếu vào các ĐKDV này (và do đó là một phần trong thỏa thuận của bạn với chúng tôi).

Mật khẩu và các vấn đề bảo mật khác

Nếu chúng tôi cấp cho bạn mật khẩu, bạn đồng ý giúp bảo vệ thông tin của mình bằng cách bảo vệ mật khẩu đó và bằng cách thay đổi mật khẩu càng sớm càng tốt nếu bạn cho rằng tính bảo mật của nó đã bị xâm phạm. Nếu DevOpsify.co cho phép bạn chọn một tên người dùng và bạn theo quyết định riêng của DevOpsify.co, một tên tục tĩu, khiếm nhã, lạm dụng hoặc có thể bị phản đối, DevOpsify.co có quyền, mà không cần thông báo trước cho bạn, tự động thay đổi tên người dùng của bạn, xóa các Bài đăng của bạn trong đó, từ chối bạn truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các tùy chọn này. Bạn không được chuyển đăng ký, mật khẩu hoặc tên người dùng của mình cho người khác hoặc chia sẻ nó với bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra nếu bạn không tuân thủ các yêu cầu này. Nếu bạn tin rằng thông tin của bạn đã được sử dụng mà không có sự cho phép của bạn, bạn đồng ý thông báo cho DevOpsify.co ngay lập tức.

Chính sách bảo mật

DevOpsify.co tôn trọng sự riêng tư của bạn. Vui lòng xem Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi để biết thông tin quan trọng và tiết lộ liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Hủy kích hoạt hoặc chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây theo quyết định riêng của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước cho bạn:

– Hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi;
– Từ chối, di chuyển hoặc xóa vì bất kỳ lý do gì bất kỳ tài liệu nào bạn gửi trên hoặc thông qua Dịch vụ;
– Từ chối, di chuyển hoặc xóa bất kỳ nội dung nào có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ;
– Hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản của bạn và tất cả các thông tin và tệp liên quan trong tài khoản của bạn;
– Thiết lập các thông lệ và giới hạn chung liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ

Chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào ở trên vì bất kỳ lý do kinh doanh hợp pháp nào, theo quyết định riêng của DevOpsify.co, bao gồm, nhưng không giới hạn ở (a) vi phạm hoặc vi phạm ĐKDV hoặc các thỏa thuận hoặc được kết hợp khác, ( b) yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, (c) yêu cầu của bạn, (d) ngừng cung cấp hoặc sửa đổi quan trọng đối với Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) và (e) các vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật không mong muốn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc thực hiện bất kỳ hành động nào trong số này.

Giới hạn Trách nhiệm

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG BẤT KỲ BÊN DEVOPSIFY.CO NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC ENTITY NÀO KHÁC, THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO, BAO GỒM NHỮNG THIỆT HẠI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, THỰC TẾ , THIỆT HẠI BẤT CỨ, VÔ CÙNG, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ, MẤT THU NHẬP, DOANH THU HOẶC LỢI NHUẬN, MẤT HOẶC THIỆT HẠI DỮ LIỆU, HOẶC MẤT THƯƠNG MẠI HOẶC THƯƠNG MẠI KINH TẾ KHÁC, DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NGAY CẢ NẾU CÓ THIẾT BỊ NÀO.COM BÊN MÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI HƠN HOẶC CÁC THIỆT HẠI NÓ CÓ THỂ NGHIÊN CỨU. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG GIỚI HẠN NÀY SẼ ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ KHAI THÁC, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG NÀO CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ NÀY. TRONG SỰ KIỆN RẰNG LUẬT ÁP DỤNG KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC THIỆT HẠI, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG BẤT KỲ BẤT KỲ BẤT KỲ KHOẢN NÀO TRÁCH NHIỆM NÀO TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI BẠN VỀ TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO NGOÀI RA HÀNG TRIỆU ĐỒNG  (1,000,000 VND). Bất chấp mọi tuyên bố rằng biện pháp khắc phục duy nhất hoặc độc quyền được cung cấp trong thỏa thuận này có thể không đạt được mục đích thiết yếu của nó, bạn xác nhận và đồng ý một cách cụ thể rằng biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất của bạn đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào sẽ được DevOpsify.co thực hiện bằng văn bản thông báo từ bạn cho chúng tôi, cố gắng sửa chữa, chỉnh sửa hoặc thay thế bất kỳ Dịch vụ nào bị thiếu và nếu việc sửa chữa, điều chỉnh hoặc thay thế không hợp lý về mặt thương mại đối với DevOpsify.co, theo quyết định riêng của mình, để hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào mà bạn đã thực trả cho Dịch vụ liên quan và để chấm dứt và ngừng sử dụng Dịch vụ của bạn.

Khiếu nại về Vi phạm

DevOpsify.co tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu bạn làm như vậy. Theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”), văn bản của Đạo luật này có thể được tìm thấy trên trang web của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ tại http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi các thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc đã được báo cáo hợp lệ cho Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi được xác định trong thông báo bên dưới. Chúng tôi sẽ vô hiệu hóa và / hoặc chấm dứt tài khoản của những người dùng tái vi phạm. Nếu bạn tin rằng nội dung của bạn đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm theo cách khác, vui lòng cung cấp cho Đại lý bản quyền của chúng tôi thông tin sau

Xin chào!

Đăng nhập

Tạo tài khoản!

Đăng ký theo thông tin bên dưới

*Khi đăng ký tài khoản tại website, bạn đồng ý Điều khoản sử dụngChính sách bảo mật.

Lấy lại mật khẩu

Vui lòng nhập username hoặc email để lấy lại mật khẩu.

0