Advanced Automated Software Testing: Frameworks for Refined Practice

Kiểm thử phần mềm là cần thiết để đánh giá chất lượng của phần mềm được phát triển. Tuy nhiên, nó tiêu tốn một lượng thời gian và tài nguyên quan trọng, thường làm chậm ngày phát hành phần mềm và tăng tổng chi phí. Câu trả lời cho vấn đề này là tự động hóa kiểm thử hiệu quả, dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu kiểm thử phần mềm hiệu quả đồng thời giảm lượng thời gian và tài nguyên cần thiết.

Mô tả

Kiểm thử phần mềm tự động nâng cao: Khung cho thực hành tinh chỉnh thảo luận về tình trạng hiện tại của thực hành kiểm thử tự động, vì nó bao gồm các chương liên quan đến tự động kiểm thử phần mềm và tính hợp lệ cũng như khả năng áp dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau. Cuốn sách này trình bày cách sử dụng tự động hóa kiểm thử trong các lĩnh vực khác nhau và trong các nhiệm vụ và giai đoạn kiểm thử phần mềm khác nhau, làm cho nó trở thành tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên và kỹ sư phần mềm.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Advanced Automated Software Testing: Frameworks for Refined Practice”