Automation Test Selenium Java cơ bản

3,490,000

Automation Test trở nên càng cấp thiết khi yêu cầu rút ngắn thời gian phát triển phần nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường. Khóa học này cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cơ bản để bắt đầu nghề nghiệp của mình trong vai trò Automation Tester.

Mô tả

Thông tin khóa học

Automation Test trở nên càng cấp thiết khi yêu cầu rút ngắn thời gian phát triển phần nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường. Khóa học này cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cơ bản để bắt đầu nghề nghiệp của mình trong vai trò Automation Tester.

Hình thức: Online & Meeting Google Meeting/Zoom.
Thời lượng: 30 giờ
Luyện tập lý thuyết & bài giảng cung cấp qua: DevOps Coach Center https://devops.edu.vn
Số lượng học viên: 10 học viên

Đối tượng

 • Những Manual Tester/QC muốn chuyển hướng sang Automation.
 • Những bạn làm developer, tester muốn học kỹ mới.
 • Sinh viên và các bạn mới ra trước.

Các bạn có hiểu biết cơ bản về lập trình Java.

Mục tiêu khóa học

 1. Có thể Cài đặt và cấu hình môi trường Automation Test.
 2. Nắm kiến thức và kỹ năng cơ bản ngôn ngữ Java riêng cho Tester.
 3. Hiểu và mô tả bao quát được Automation Test.
 4. Hiểu và sử dụng Version control system (Git, GitLab, GitHub) thông qua lab.
 5. Hiểu và sử dụng WebDriverManager.
 6. Hiểu cơ bản sử dụng TestNG framework.
 7. Hiểu cơ bản một số Automation framework Cucumber BDD, Rest Assure – API.
 8. Hiểu và nắm Automation Test design pattern Page Object Model.
 9. Automation Test Report sau test execution.
 10. Tăng khả năng pass interview để nhận công việc Automation.

Lợi ích kèm theo khóa học

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Automation Test Selenium Java cơ bản”