Complete Guide to Test Automation: Techniques, Practices, and Patterns for Building and Maintaining Effective Software Projects

Dựa vào hướng dẫn mạnh mẽ và kỹ lưỡng này để xây dựng và duy trì tự động hóa thử nghiệm thành công. Khi ngành công nghiệp phần mềm chuyển từ mô hình thác nước truyền thống sang mô hình linh hoạt hơn, tự động hóa thử nghiệm trở thành một công cụ cực kỳ quan trọng cho phép các nhóm phát triển của bạn cung cấp phần mềm với tốc độ ngày càng tăng mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

Mô tả

Mặc dù việc tự động hóa công việc lặp đi lặp lại của người kiểm tra có vẻ tầm thường, nhưng việc sử dụng tự động hóa kiểm tra một cách hiệu quả và đúng cách không phải là chuyện nhỏ. Nhiều nỗ lực kiểm thử tự động kết thúc trong “nghĩa địa” của các dự án phần mềm. Có nhiều thứ ảnh hưởng đến giá trị của kiểm thử tự động và cả chi phí của nó. Cuốn sách này nhằm mục đích đề cập đến tất cả các khía cạnh này một cách chi tiết để bạn có thể đưa ra quyết định tạo ra giải pháp tự động hóa thử nghiệm tốt nhất không chỉ giúp dự án tự động hóa thử nghiệm của bạn thành công mà còn cho phép toàn bộ dự án phần mềm phát triển mạnh.
Một trong những chi tiết quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự thành công của tự động hóa thử nghiệm là mức độ dễ dàng để duy trì các thử nghiệm tự động. Complete Guide to Test Automation cung cấp hướng dẫn thực hành chi tiết để viết mã kiểm tra có khả năng bảo trì cao.

Bạn sẽ học được gì

  • Biết giá trị thực mong đợi từ kiểm thử tự động
  • Khám phá những đặc điểm chính sẽ làm cho dự án tự động hóa thử nghiệm của bạn thành công
  • Hãy lưu ý đến các cân nhắc khác nhau cần tính đến khi lập kế hoạch kiểm tra tự động so với kiểm tra thủ công
  • Xác định ai nên thực hiện các thử nghiệm và ý nghĩa của quyết định này
  • Kiến trúc dự án thử nghiệm và điều chỉnh nó phù hợp với kiến trúc của ứng dụng được thử nghiệm
  • Thiết kế và thực hiện các bài kiểm tra tự động có độ tin cậy cao
  • Bắt đầu đạt được giá trị từ thử nghiệm tự động sớm hơn
  • Tích hợp kiểm thử tự động vào các quy trình kinh doanh của nhóm phát triển
  • Tận dụng tự động hóa thử nghiệm để cải thiện hiệu suất và chất lượng của tổ chức của bạn, ngay cả khi không có thẩm quyền chính thức
  • Hiểu cách các loại thử nghiệm tự động khác nhau sẽ phù hợp với chiến lược thử nghiệm của bạn, bao gồm thử nghiệm đơn vị, thử nghiệm tải và hiệu suất, thử nghiệm trực quan, v.v.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Complete Guide to Test Automation: Techniques, Practices, and Patterns for Building and Maintaining Effective Software Projects”