Database Internals: A Deep Dive into How Distributed Data Systems Work

Khi nói đến việc lựa chọn, sử dụng và duy trì cơ sở dữ liệu, việc hiểu nội bộ của nó là điều cần thiết. Nhưng với rất nhiều cơ sở dữ liệu và công cụ phân tán có sẵn ngày nay, thường rất khó để hiểu những gì mỗi cơ sở dữ liệu cung cấp và chúng khác nhau như thế nào.

Mô tả

Với hướng dẫn thực tế này, Alex Petrov hướng dẫn các nhà phát triển thông qua các khái niệm đằng sau cơ sở dữ liệu hiện đại và nội bộ công cụ lưu trữ.

Trong suốt cuốn sách, bạn sẽ khám phá các tài liệu có liên quan lượm lặt được từ nhiều sách, bài báo, bài đăng trên blog và mã nguồn của một số cơ sở dữ liệu nguồn mở. Các tài nguyên này được liệt kê ở cuối phần một và hai. Bạn sẽ khám phá ra rằng sự khác biệt quan trọng nhất trong số nhiều cơ sở dữ liệu hiện đại nằm trong các hệ thống con xác định cách tổ chức lưu trữ và cách dữ liệu

Bạn sẽ học được gì

  • Công cụ lưu trữ: Khám phá phân loại và phân loại lưu trữ, đồng thời đi sâu vào các công cụ lưu trữ có cấu trúc nhật ký dựa trên B-Tree và bất biến, với sự khác biệt và trường hợp sử dụng cho từng loại
  • Khối dựng lưu trữ: Tìm hiểu cách tổ chức tệp cơ sở dữ liệu để xây dựng bộ nhớ hiệu quả, sử dụng các cấu trúc dữ liệu phụ trợ như Bộ đệm ẩn trang, Nhóm đệm và Nhật ký ghi trước
  • Hệ thống phân tán: Tìm hiểu từng bước cách các nút và quy trình kết nối và xây dựng các mẫu giao tiếp phức tạp
  • Cụm cơ sở dữ liệu: Mô hình nhất quán nào thường được sử dụng bởi các cơ sở dữ liệu hiện đại và cách các hệ thống lưu trữ phân tán đạt được tính nhất quán

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Database Internals: A Deep Dive into How Distributed Data Systems Work”