Database in Depth: Relational Theory for Practitioners

Cuốn sách này làm sáng tỏ các nguyên tắc đằng sau mô hình quan hệ, vốn là nền tảng cho tất cả các ứng dụng được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu – và do đó, hầu hết các công việc diễn ra trong thế giới máy tính ngày nay

Mô tả

Cơ sở dữ liệu chuyên sâu sẽ thu hút không chỉ các nhà phát triển và thiết kế cơ sở dữ liệu, mà còn cho một lĩnh vực đa dạng của các chuyên gia và học giả, bao gồm quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA), người lập mô hình thông tin, tư vấn cơ sở dữ liệu, v.v. Hầu như tất cả những người xử lý cơ sở dữ liệu quan hệ nên có ít nhất một sự hiểu biết thoáng qua về các nguyên tắc cơ bản khi làm việc với các mô hình quan hệ. Tác giả C.J. Date đã tham gia vào mô hình quan hệ từ những ngày đầu tiên. Là một nhà văn có tư duy đặc biệt rõ ràng, Date đưa ra nguyên tắc và lý thuyết theo cách dễ hiểu. Rất ít người khác có thể nói một cách có thẩm quyền về chủ đề cơ sở dữ liệu quan hệ như Date có thể

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu lý do tại sao và làm thế nào mô hình quan hệ vẫn liên quan trực tiếp đến công nghệ cơ sở dữ liệu hiện đại (và sẽ vẫn như vậy trong tương lai gần)
    xem tại sao và làm thế nào tiêu chuẩn SQL bị thiếu nghiêm trọng
  • Sử dụng kiến thức lý thuyết tốt nhất hiện tại trong thiết kế cơ sở dữ liệu và ứng dụng cơ sở dữ liệu của họ
  • Đưa ra quyết định sáng suốt trong cơ sở dữ liệu hàng ngày, hoạt động nghề nghiệp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Database in Depth: Relational Theory for Practitioners”