DevOps Bootcamp: A fast-paced guide to implement DevOps with ease

Cải thiện hiệu suất của tổ chức của bạn để đảm bảo sản xuất phần mềm và dịch vụ trơn tru. Tìm hiểu cách sử dụng các phương pháp Tích hợp liên tục và Phân phối liên tục để nuôi dưỡng văn hóa DevOps. Hướng dẫn nhịp độ nhanh chứa đầy hình minh họa và các phương pháp hay nhất để giúp bạn liên tục gửi phần mềm chất lượng

Mô tả

Bạn sẽ tìm hiểu về Quản lý dự án Agile, Tích hợp liên tục, Phân phối liên tục, Quản lý nợ kỹ thuật, Kiểm tra và giám sát tự động và xem tất cả các lĩnh vực này phù hợp với nhau như thế nào.

DevOps rất quan trọng đối với các tổ chức muốn sử dụng tốt nhất tài nguyên của họ và tránh những sai lầm tốn kém. Các nhóm nắm bắt DevOps triển khai mã thường xuyên hơn tới 30 lần so với đối thủ cạnh tranh của họ và ít hơn 50% triển khai của họ thất bại, theo khảo sát của Puppet Labs State of DevOps.

DevOps trên Microsoft Stack chỉ cho bạn cách giúp tổ chức của bạn triển khai DevOps, bao gồm công cụ họ sẽ cần và cách làm cho mọi thứ hoạt động cùng nhau trong khi tuân theo các biện pháp thực hành tốt nhất. Trọng tâm không chỉ là công nghệ mà còn về các vấn đề văn hóa mà các nhóm sẽ phải đối mặt khi triển khai DevOps. Mục tiêu của tác giả là không chỉ cho bạn thấy có công cụ nào mà còn giúp bạn sử dụng thành công mọi thứ cùng nhau để triển khai DevOps trong các dự án và tổ chức của bạn.

Bạn sẽ học được gì

  • Phân tích mã tĩnh bằng Sonarqube
  • Định cấu hình ứng dụng web JEE dựa trên Maven
  • Thực hiện tích hợp liên tục bằng Jenkins và VSTS
  • Install và định cấu hình Docker
  • Hội tụ nút Chef bằng máy trạm Chef
  • Hoàn thành phân phối liên tục trong Microsoft Azure VM và Microsoft Azure App Services (Azure Web Apps) bằng Jenkins
  • Thực hiện Kiểm tra tải bằng Apache JMeter
  • Xây dựng và Tự động hóa phát hành bằng Visual Studio Team Services
  • Giám sát chi tiết tài nguyên dựa trên đám mây

DevOps Bootcamp cung cấp các mô-đun học tập thực tế trong các phần có thể quản lý được. Mỗi phần được phân phối trong một ngày, và mỗi ngày là một ngày hiệu quả. Mỗi ngày xây dựng năng lực của bạn trong DevOps. Bạn sẽ có thể thực hiện nhiệm vụ bạn học mỗi ngày và áp dụng nó để nuôi dưỡng văn hóa DevOps.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “DevOps Bootcamp: A fast-paced guide to implement DevOps with ease”