DevOps, DBAs, and DBaaS: Managing Data Platforms to Support Continuous Integration

Tìm hiểu cách DBA trong môi trường DevOps quản lý nền tảng dữ liệu và thay đổi yêu cầu để hỗ trợ và tối ưu hóa việc tích hợp, phân phối, thử nghiệm và triển khai liên tục trong vòng đời phát triển ứng dụng.

Mô tả

Về phía nhà phát triển, DBA đánh giá các yêu cầu thay đổi để đảm bảo tuân thủ các thực tiễn tốt nhất của tổ chức và bảo vệ chống lại sự suy giảm hiệu suất cơ sở dữ liệu và tính hợp lệ của các đối tượng phụ thuộc. Về phía Ops, DBA thực hiện các hoạt động phát hành và khắc phục sự cố để hỗ trợ ứng dụng, quản lý quyền truy cập và bảo mật của nền tảng dữ liệu, đồng thời giám sát và duy trì hiệu suất của cơ sở dữ liệu mà họ đã thiết kế và cung cấp.

DevOps, DBA và DBaaS điều tra giao điểm phức tạp giữa các hàm DBA và các quy trình DevOps. Theo truyền thống, các nhóm DevOps xem DBA là những ngoại lệ về quy trình, làm gián đoạn và làm chậm các mốc thời gian của SDLC. Tại mỗi điểm tiếp xúc, DBA kỳ cựu Mike Cuppett cho thấy DBA có thể đóng góp hiệu quả nhất vào việc giảm thời gian chu kỳ phát hành và cải thiện khả năng phục hồi của sản phẩm bằng cách áp dụng các giải pháp tự động hóa, điều phối và DBaaS để quản trị cơ sở dữ liệu theo cách phù hợp với các yêu cầu và số liệu của DevOps.

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu các kỹ thuật và thực tiễn tốt nhất tại tất cả các điểm hợp tác giữa DBA và nhóm DevOps trong phát triển sản phẩm
  • Sử dụng các công cụ để đo lường đầu vào DBA cho các quy trình DevOps bằng cách sử dụng các tiêu chí toàn diện về trải nghiệm người dùng cuối và yêu cầu kinh doanh
  • Tích hợp các công nghệ cơ sở dữ liệu nguồn mở với DevOps
  • Biết khi nào cần tách các lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu và chuyển sang các mô hình DBaaS
  • Vượt qua rào cản ngôn ngữ và tư duy giữa DBA và nhóm DevOps

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “DevOps, DBAs, and DBaaS: Managing Data Platforms to Support Continuous Integration”