DevOps on the Microsoft Stack

Cuốn sách này cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết để giúp tổ chức của bạn triển khai DevOps trên nền tảng Microsoft. Bạn sẽ học cách sử dụng Visual Studio, Visual Studio Team Services và Azure để triển khai quy trình DevOps hoàn chỉnh trong công ty của bạn.

Mô tả

Bạn sẽ tìm hiểu về Quản lý dự án Agile, Tích hợp liên tục, Phân phối liên tục, Quản lý nợ kỹ thuật, Kiểm tra và giám sát tự động và xem tất cả các lĩnh vực này phù hợp với nhau như thế nào.

DevOps rất quan trọng đối với các tổ chức muốn sử dụng tốt nhất tài nguyên của họ và tránh những sai lầm tốn kém. Các nhóm nắm bắt DevOps triển khai mã thường xuyên hơn tới 30 lần so với đối thủ cạnh tranh của họ và ít hơn 50% triển khai của họ thất bại, theo khảo sát của Puppet Labs State of DevOps.

DevOps trên Microsoft Stack chỉ cho bạn cách giúp tổ chức của bạn triển khai DevOps, bao gồm công cụ họ sẽ cần và cách làm cho mọi thứ hoạt động cùng nhau trong khi tuân theo các biện pháp thực hành tốt nhất. Trọng tâm không chỉ là công nghệ mà còn về các vấn đề văn hóa mà các nhóm sẽ phải đối mặt khi triển khai DevOps. Mục tiêu của tác giả là không chỉ cho bạn thấy có công cụ nào mà còn giúp bạn sử dụng thành công mọi thứ cùng nhau để triển khai DevOps trong các dự án và tổ chức của bạn.

Bạn sẽ học được gì

  • DevOps là gì và nó có thể giúp các nhóm phát triển như thế nào
  • Cách sử dụng Visual Studio, Visual Studio Team Services và Azure để thiết lập quy trình DevOps
  • Cách giới thiệu DevOps cho tổ chức của bạn và cách khắc phục sự cố

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “DevOps on the Microsoft Stack”