Docker Cookbook

Docker Cookbook dành cho các nhà phát triển, quản trị viên hệ thống và kỹ sư DevOps muốn sử dụng Docker trong môi trường phát triển, QA hoặc sản xuất của mình.

Mô tả

Docker Cookbook dành cho các nhà phát triển, quản trị viên hệ thống và kỹ sư DevOps muốn sử dụng Docker trong môi trường phát triển, QA hoặc sản xuất của mình. Người đọc cần có các kỹ năng cơ bản về Linux/Unix như cài đặt gói, chỉnh sửa tệp, quản lý dịch vụ, v.v. Bất kỳ kinh nghiệm nào về các công nghệ ảo hóa như KVM, XEN và VMware sẽ giúp người đọc liên hệ tốt hơn với các công nghệ vùng chứa, nhưng điều đó là không bắt buộc.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Docker Cookbook”