Docker Deep Dive: Harness the Full Potential of Your Applications with Docker

Bắt đầu lại từ đầu và phát triển các kỹ năng thiết yếu cần thiết để tạo, triển khai và quản lý các ứng dụng gốc trên đám mây bằng Docker

Mô tả

Các tính năng chính Hiểu rõ về Docker và bộ chứaKhắc phục các sự cố thường gặp trong khi chứa ứng dụng Nắm vững các lệnh Docker cần thiết để tạo, triển khai và chạy ứng dụng

Hầu hết các ứng dụng, ngay cả những ứng dụng vi mô gốc đám mây thú vị, đều cần cơ sở hạ tầng cấp sản xuất, hiệu suất cao để chạy. Có kiến thức hoàn hảo về Docker sẽ giúp bạn phát triển mạnh trong thế giới ưu tiên đám mây hiện đại. Với cuốn sách này, bạn sẽ đạt được những kỹ năng cần thiết để làm việc với Docker và các thùng chứa của nó.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Docker Deep Dive: Harness the Full Potential of Your Applications with Docker”