Effective DevOps: Building a Culture of Collaboration, Affinity, and Tooling at Scale

Một số công ty nghĩ rằng việc áp dụng devops có nghĩa là đưa vào các chuyên gia hoặc một loạt các công cụ mới. Với hướng dẫn thực tế này, bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao devops là một phong trào chuyên nghiệp và văn hóa kêu gọi thay đổi từ bên trong tổ chức của bạn.

Mô tả

Các tác giả Ryn Daniels và Jennifer Davis cung cấp một số cách tiếp cận để cải thiện sự hợp tác trong các nhóm, tạo mối quan hệ giữa các nhóm, thúc đẩy việc sử dụng công cụ hiệu quả trong công ty của bạn và mở rộng quy mô những gì hoạt động trong toàn bộ các điểm uốn của tổ chức bạn.

Devops nhấn mạnh các nỗ lực lặp đi lặp lại để phá vỡ các silo thông tin, giám sát các mối quan hệ và sửa chữa những hiểu lầm phát sinh giữa và trong các nhóm trong tổ chức của bạn. Bằng cách áp dụng các chiến lược có thể hành động trong cuốn sách này, bạn có thể tạo ra những thay đổi bền vững trong môi trường của mình bất kể trình độ của bạn trong tổ chức của bạn.

Bạn sẽ học được gì

  • Khám phá nền tảng của devops và tìm hiểu bốn trụ cột của devops hiệu quả
  • Khuyến khích sự hợp tác để giúp các cá nhân làm việc cùng nhau và xây dựng các mối quan hệ lâu dài và lâu dài
  • Tạo mối quan hệ giữa các nhóm trong khi cân bằng các mục tiêu hoặc số liệu khác nhau
  • Đẩy nhanh định hướng văn hóa bằng cách chọn các công cụ và quy trình làm việc bổ sung cho tổ chức của bạn
  • Khắc phục các vấn đề phổ biến và hiểu lầm có thể phát sinh trong suốt vòng đời của tổ chức
  • Học hỏi từ các nghiên cứu điển hình từ các tổ chức và cá nhân để giúp cung cấp thông tin cho hành trình devops của riêng bạn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Effective DevOps: Building a Culture of Collaboration, Affinity, and Tooling at Scale”