Experiences of Test Automation: Case Studies of Software Test Automation

Tự động hóa kiểm thử phần mềm đã vượt ra khỏi sự xa xỉ để trở thành một điều cần thiết. Các ứng dụng và hệ thống đã phát triển lớn hơn và phức tạp hơn bao giờ hết, và việc kiểm tra thủ công đơn giản là không thể theo kịp. Khi công nghệ thay đổi và nhiều tổ chức chuyển sang phát triển nhanh, thử nghiệm phải thích ứng—và nhanh chóng. Tự động hóa thử nghiệm là điều cần thiết, nhưng tự động hóa kém sẽ gây lãng phí—làm sao bạn biết những nỗ lực của mình sẽ đưa bạn đến đâu?

Mô tả

Các tác giả Dorothy Graham và Mark Fewster đã viết văn bản chính của lĩnh vực này, Tự động kiểm tra phần mềm, đã hướng dẫn nhiều tổ chức đạt được thành công. Giờ đây, trong Experiences of Test Automation, họ tiết lộ quá trình tự động hóa thử nghiệm tại nơi làm việc trong nhiều tổ chức và dự án, từ hệ thống chính phủ phức tạp đến thiết bị y tế, phát triển quy trình kinh doanh SAP đến ứng dụng di động Android và di chuyển đám mây. Cuốn sách này đề cập đến cả vấn đề quản lý và kỹ thuật, mô tả những thất bại và thành công, những ý tưởng tuyệt vời và những quyết định tai hại, và trên hết, đưa ra những bài học cụ thể mà bạn có thể sử dụng.

Bạn sẽ học được gì

 • Thử nghiệm tự động hóa trong phát triển nhanh
 • Làm thế nào hỗ trợ quản lý có thể thực hiện hoặc phá vỡ tự động hóa thành công
 • Tầm quan trọng của một kiến trúc testware tốt và mức độ trừu tượng
 • Đo lường lợi ích và Lợi tức đầu tư (ROI)
 • Các vấn đề quản lý, bao gồm kỹ năng, lập kế hoạch, phạm vi và kỳ vọng
 • Thử nghiệm dựa trên mô hình (MBT), thử nghiệm khỉ và tự động hóa thử nghiệm khám phá
 • Tầm quan trọng của các tiêu chuẩn, giao tiếp, tài liệu và tính linh hoạt trong tự động hóa toàn doanh nghiệp
 • Tự động hóa các hoạt động hỗ trợ
 • Kiểm thử nào nên tự động hóa và kiểm thử nào không tự động hóa
 • Chi phí ẩn của tự động hóa: bảo trì và phân tích lỗi
 • Mục tiêu phù hợp cho kiểm thử tự động: tại sao “tìm lỗi” có thể không phải là mục tiêu tốt
 • Điểm nổi bật, bao gồm các bài học kinh nghiệm, điểm tốt và lời khuyên hữu ích.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Experiences of Test Automation: Case Studies of Software Test Automation”