Gói Thành viên

0

Bạn được tham gia các khóa học miễn phí, truy cập và tải các tài nguyên được cộng đồng DevOps Việt Nam chia sẽ.

Description

Bạn được tham gia các khóa học miễn phí, truy cập và tải các tài nguyên được cộng đồng DevOps Việt Nam chia sẽ.

Đặc điểm gói Thành viên:

  • Hiệu lực: Không giới hạn (1)
  • Điểm Download: 50 điểm
  • Điểm download được thêm: 2 điểm (2)
  • Giảm giá ưu đãi thành viên: 10% (3)

Đặc quyền truy cập Nội dung:

  • Các Trang, Bài viết, Sản phẩm & Dịch vụ: Tất cả nội dung cộng đồng.

Đặc quyền Dịch vụ/sản phẩm:

  • Miễn phí Mock Exam kit : Không áp dụng
  • Miễn phí Hỗ trợ tư vấn 1:1 online từ chuyên gia trong ngành: Không áp dụng

 

 

(1) Được kích hoạt ngay khi đăng ký thành công đăng ký (chậm nhất trong vòng 24 giờ).
(2) Điểm download được thêm hàng ngày dùng để tải các tài nguyên có tính phí.
(3) Áp dụng theo chính sách dịch vụ và có thể thay đổi không cần báo trước. Theo nguyên tắc mang lại nhiều value hơn cho Thành viên.