Mobile Test Automation with Appium

Appium là một khung kiểm thử tự động mã nguồn mở dành cho các ứng dụng di động. Nó cho phép bạn thử nghiệm cả ba loại ứng dụng di động: web gốc, lai và web di động. Nó cho phép bạn chạy thử nghiệm tự động trên các thiết bị, trình mô phỏng và trình giả lập thực tế. Ngày nay, khi mọi ứng dụng dành cho thiết bị di động được tạo trên ít nhất hai nền tảng là iOS và Android, bạn cần một công cụ cho phép bạn thử nghiệm trên nhiều nền tảng.

Mô tả

Về cuốn sách này chia sẽ cách tự động kiểm tra với Appium. Áp dụng các kỹ thuật để tạo các bài kiểm tra toàn diện. Và làm sao kiểm tra trên thiết bị vật lý hoặc trình giả lập
Bạn có phải là nhà phát triển di động hoặc người kiểm thử phần mềm muốn sử dụng Appium để tự động kiểm tra không? Nếu vậy thì đây là cuốn sách phù hợp với bạn. Bạn phải có kiến thức lập trình Java cơ bản. Bạn không cần phải có kiến thức trước về Appium.

Bạn sẽ học được gì

  • Khám phá Appium và cách thiết lập khung tự động hóa để thử nghiệm trên thiết bị di động.
  • Hiểu các khả năng mong muốn và học cách tìm bộ định vị phần tử’
  • Tìm hiểu cách tự động hóa cử chỉ và đồng bộ hóa các bài kiểm tra bằng Appium
  • Thực hiện một cách tiếp cận gia tăng để triển khai mẫu đối tượng trang
  • Tìm hiểu cách chạy thử nghiệm Appium trên trình giả lập hoặc thiết bị vật lý
  • Thiết lập Jenkins để chạy thử nghiệm tự động hóa trên thiết bị di động bằng các bước dễ học
  • Khám phá các mẹo và thủ thuật để quay video quá trình thực hiện thử nghiệm, khái niệm tự động hóa liên ứng dụng
  • Tìm hiểu cách chạy thử nghiệm Appium song song trên nhiều thiết bị cùng một lúc.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Mobile Test Automation with Appium”