Implementing Modern DevOps: Enabling IT organizations to deliver faster and smarter

Cuốn sách này tuân theo một cách tiếp cận độc đáo đối với DevOps hiện đại bằng cách sử dụng các công cụ và công nghệ tiên tiến như Ansible, Kubernetes và Google Cloud Platform.

Mô tả

Cuốn sách này bắt đầu bằng cách giải thích sự liên kết tổ chức phải xảy ra ở mọi công ty muốn triển khai DevOps để có hiệu quả và việc sử dụng trung tâm dữ liệu đám mây kết hợp với các công cụ DevOps tiên tiến nhất để tận dụng tốt nhất một nhóm nhỏ bao gồm kỹ sư lành nghề. Nó cũng đi sâu vào cách sử dụng Kubernetes để chạy các ứng dụng của bạn trong Google Cloud Platform, giảm thiểu trở ngại và rắc rối khi duy trì một cụm nhưng vẫn đảm bảo tính sẵn sàng cao của nó.

Đến cuối cuốn sách này, bạn sẽ có thể sắp xếp lại các nhóm trong công ty của mình và tạo quy trình Phân phối liên tục với Kubernetes và Docker. Với khả năng giám sát mạnh mẽ tại chỗ, bạn cũng sẽ có thể phản ứng với các sự kiện bất lợi trong hệ thống của mình, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và cải thiện thời gian hoạt động tổng thể cũng như tính ổn định của hệ thống.

Bạn sẽ học được gì

  • Thực hành tốt nhất phát triển tổng thể.
  • Hiểu cách Phương pháp phân phối linh hoạt giúp bạn đảm bảo độ chính xác và chất lượng.
  • Phân tích các chiến lược phân nhánh như tạo nhánh, hợp nhất và đồng bộ hóa.
  • Tìm hiểu cách tự động hóa các bản dựng để triển khai và phân phối mã nhanh hơn và thường xuyên hơn
  • Khám phá các khung thử nghiệm và cách tự động hóa thử nghiệm
  • Tìm hiểu cách áp dụng các số liệu cụ thể để đo lường ROI của DevOps và theo dõi nhật ký cũng như sự kiện trong hệ thống.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Implementing Modern DevOps: Enabling IT organizations to deliver faster and smarter”