Prometheus Up & Running

Hướng dẫn thực tế này cung cấp cho các nhà phát triển ứng dụng, SysAdmin và các học viên DevOps về các khía cạnh quan trọng nhất của Prometheus

Mô tả

Sách prometheus giới thiệu một trong những công cụ mã nguồn mở hot trend nhất những năm 2018-2019 chính là Prometheus. Công cụ đứng thứ 2 sau dự án K8S về sự đầu tư con người phát triển. Với Prometheus bạn sẽ tiếp cận một một cách thức giám sát hệ thống và dịch vụ mới, hợp lý và linh động vô cùng. Prometheus cũng hỗ trợ rất tốt cho hạ tầng Cloud và cả hạ tầng On-Premiese.

Hệ thống nguồn mở này đã trở nên phổ biến trong vài năm qua vì lý do chính đáng. Với mô hình dữ liệu đơn giản nhưng mạnh mẽ và ngôn ngữ truy vấn, Prometheus thực hiện một việc và nó làm rất tốt. Tác giả và nhà phát triển Prometheus Brian Brazil hướng dẫn bạn thông qua thiết lập Prometheus, nhà Node exporter và Alertmanager, sau đó trình bày cách sử dụng chúng để theo dõi ứng dụng và cơ sở hạ tầng.

Bạn sẽ học được

 
 • Biết chính xác vị trí và mức độ áp dụng thiết bị cho các ứng dụng của bạn
 • Xác định số liệu với label bằng cặp giá trị khóa duy nhất
 • Giới thiệu về Grafana, một công cụ phổ biến để xây dựng bảng điều khiển
 • Tìm hiểu cách sử dụng Node_exporter để giám sát cơ sở hạ tầng của bạn
 • Sử dụng khám phá dịch vụ để cung cấp các chế độ xem khác nhau về máy móc và dịch vụ của bạn
 • Sử dụng Prometheus với Kubernetes và kiểm tra các nhà xuất khẩu bạn có thể sử dụng với các container
 • Chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống giám sát khác sang định dạng Prometheus

Tóm lược sách

Bắt kịp với giải pháp mã nguồn mở giám sát Prometheus, hệ thống giám sát dựa trên số liệu được sử dụng bởi hàng chục ngàn tổ chức. Hướng dẫn thực tế này cung cấp cho các nhà phát triển ứng dụng, SysAdmin và các học viên DevOps về các khía cạnh quan trọng nhất của Prometheus, bao gồm bảng điều khiển và cảnh báo, thu thập số liệu từ các hệ thống của bên thứ ba với các exporter,…

Hệ thống nguồn mở này đã trở nên phổ biến trong vài năm qua vì lý do chính đáng. Với mô hình dữ liệu đơn giản nhưng mạnh mẽ và ngôn ngữ truy vấn, Prometheus thực hiện một việc và nó làm rất tốt. Tác giả và nhà phát triển Prometheus Brian Brazil hướng dẫn bạn thông qua thiết lập Prometheus, nhà Node exporter và Alertmanager, sau đó trình bày cách sử dụng chúng để theo dõi ứng dụng và cơ sở hạ tầng.

Bạn sẽ học được

 
 • Biết chính xác vị trí và mức độ áp dụng thiết bị cho các ứng dụng của bạn
 • Xác định số liệu với label bằng cặp giá trị khóa duy nhất
 • Giới thiệu về Grafana, một công cụ phổ biến để xây dựng bảng điều khiển
 • Tìm hiểu cách sử dụng Node_exporter để giám sát cơ sở hạ tầng của bạn
 • Sử dụng khám phá dịch vụ để cung cấp các chế độ xem khác nhau về máy móc và dịch vụ của bạn
 • Sử dụng Prometheus với Kubernetes và kiểm tra các nhà xuất khẩu bạn có thể sử dụng với các container
 • Chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống giám sát khác sang định dạng Prometheus

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “Prometheus Up & Running”