The DevOps Adoption Playbook: A Guide to Adopting DevOps in a Multi-Speed IT Enterprise

Được trao giải Sách DevOps của năm 2017, Cẩm nang áp dụng DevOps cung cấp hướng dẫn thực tế, có thể hành động, trong thế giới thực về cách triển khai DevOps ở quy mô doanh nghiệp. Tác giả Sanjeev Sharma đứng đầu nhóm thực hành DevOps cho IBM; trong cuốn sách này, anh ấy cung cấp hướng dẫn độc đáo và cái nhìn sâu sắc về việc triển khai DevOps tại các tổ chức lớn.

Mô tả

Hầu hết các tài liệu về DevOps đều nhắm đến các công ty khởi nghiệp, nhưng các doanh nghiệp có nhu cầu, khả năng, hạn chế và thách thức riêng; “DevOps dành cho công ty khởi nghiệp” không hoạt động ở quy mô này, nhưng mô hình DevOps có thể cách mạng hóa CNTT doanh nghiệp. Cung cấp các ứng dụng và hệ thống có giá trị cao với tốc độ và sự linh hoạt bằng cách áp dụng các phương pháp thực hành cần thiết, các công cụ tự động hóa cũng như các thay đổi về tổ chức và văn hóa dẫn đến sự đổi mới thông qua thử nghiệm nhanh chóng. Tốc độ là một lợi thế khi đối mặt với cạnh tranh, nhưng nó không bao giờ được đánh đổi bằng chất lượng; DevOps cho phép tổ chức của bạn duy trì cả hai bằng cách kết hợp quá trình phát triển, đảm bảo chất lượng và vận hành.

DevOps cấp doanh nghiệp đi kèm với một loạt thách thức riêng, nhưng cuốn sách này cho bạn thấy chúng dễ dàng vượt qua như thế nào. Với một sự thay đổi nhỏ trong quan điểm, tổ chức của bạn có thể dẫn đầu đối thủ trong khi vẫn kiểm soát được chi phí, rủi ro và chất lượng.

  • Nắm bắt toàn bộ tác động của DevOps đối với các tổ chức CNTT
  • Đạt được sự đổi mới và tối ưu hóa có giá trị cao với chi phí và rủi ro thấp
  • Vượt mục tiêu kinh doanh truyền thống với hiệu quả phát hành sản phẩm cao hơn
  • Triển khai DevOps trong môi trường CNTT doanh nghiệp quy mô lớn

DevOps là một trong những xu hướng nóng nhất của CNTT trong thập kỷ qua và rất nhiều câu chuyện thành công chứng minh tính hiệu quả của nó trong các tổ chức thuộc mọi quy mô, ngành hoặc mức độ trưởng thành của CNTT trên toàn thế giới. Cẩm nang về việc áp dụng DevOps chỉ cho bạn cách đưa tổ chức của bạn lên kế hoạch để bạn có thể đưa quá trình sản xuất vào làn đường nhanh và đổi mới theo cách của bạn để dẫn đầu.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “The DevOps Adoption Playbook: A Guide to Adopting DevOps in a Multi-Speed IT Enterprise”