The DevOps Handbook

Thường được gọi là kinh thánh “DevOps”, cuốn sách này là điểm khởi đầu hoàn hảo cho những người mới bắt đầu làm quen với DevOps.

Mô tả

 Handbook chính xác như những gì được ghi trên trang bìa: Sổ tay giúp các chuyên gia CNTT tích hợp các phương pháp phát triển/vận hành và đảm bảo họ cung cấp các dự án đúng hạn. Cùng với việc giải quyết các lợi ích cốt lõi của DevOps, cuốn sách này cũng đi kèm với các ví dụ thực tế để giúp các doanh nghiệp thực hiện thay đổi.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Xong phong đánh giá “The DevOps Handbook”