QUẢNG CÁO

Tag: element

Selenium Locator: CSS Selector

Việc xác định vị trí một phần tử trên trang web có thể là một thách thức, đặc biệt với ...

Selenium Locator

Locator sẽ giúp nhận dạng các thành phần (WebElements) của một website. Bài viết hướng giúp bạn hiểu rõ về ...

XPath cheatsheet

XPath có thể được dùng để xác định các element hay attributes trong XML. XPath cheatsheet tổng hợp cách dùng ...

QUẢNG CÁO

Xin chào!

Đăng nhập

Tạo tài khoản!

Đăng ký theo thông tin bên dưới

*Khi đăng ký tài khoản tại website, bạn đồng ý Điều khoản sử dụngChính sách bảo mật.

Lấy lại mật khẩu

Vui lòng nhập username hoặc email để lấy lại mật khẩu.

0