QUẢNG CÁO

Tag: osi

Original Seven Layers Of Osi Model

OSI là gì và khác TCP/IP?

Internet hiện đại không dựa trên OSI mà dựa trên mô hình TCP/IP đơn giản hơn. Tuy nhiên, mô hình ...

QUẢNG CÁO

Xin chào!

Đăng nhập

Tạo tài khoản!

Đăng ký theo thông tin bên dưới

*Khi đăng ký tài khoản tại website, bạn đồng ý Điều khoản sử dụngChính sách bảo mật.

Lấy lại mật khẩu

Vui lòng nhập username hoặc email để lấy lại mật khẩu.

0